Читанка за 2. клас

Читанка за 2. клас

  • 14.40 лв.

Читанката включва разнообразни текстове: приказки, разкази, стихотворения, гатанки, басни, народни песни, текстове с познавателен характер. Те провокират малките ученици да четат с удоволствие, да разсъждават и да съчиняват. Теоретичната информация е поднесена ясно и разбираемо. По практически път учениците се запознават с жанровите особености на конкретния текст, изпълняват учебни задачи, насочени към четене с разбиране. Изграждат умения за отделяне на епизодите в текста и за откриване и характеристика на литературните герои. Ориентират се в спецификите в художествената форма и във връзката между текст, заглавие и илюстрация на текста. В читанката са включени и учебни задачи, насочени към речевото развитие и усъвършенстването на словотворческите способности на учениците. Това са задачи за:
  • обогатяване и уточняване на речника;
  • изясняване на значението на непозната лексика;
  • досъчиняване на текст;
  • преразказ на целия текст или на отделен епизод от текста;
  • съчиняване на гатанки;
  • словесно рисуване;
  • драматизация.
Социокултурните компетентности се развиват чрез задачи за екипна работа и работа по проект. Отделните урочни единици се отличават с интегралност. Осъществени са междупредметни връзки с учебните предмети музика, изобразително изкуство, околен свят, технологии и предприемачество.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
   Лош           Добър
Captcha