Александър Гиков,Емил Гачев,Надежда Николова,Петър Стоянов,Петя