Александрина Колева,Божидар Ангелов,Лучия Ангелова,Пенка Вълчева