Англииско-Български речник по корпоративно управление Център за изследване на демокрацията Речници

Англииско-Български речник по корпоративно управление

Настоящият речник е първото специализирано издание в областта на корпоративното управление. Той е част от проекта "Корпоративното управление и средствата за масово осведомяване", който се изпълнява от Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията.
Целта на речника е да окаже ефективна помощ на широк кръг от работещи в областта на медиите, ангажирани с отразяване, анализиране и коментиране на състоянието и развитието на фирмите в България. Той ще подпомогне както разбирането на процесите, които протичат във фирмите, така и тяхното точно и обективно отразяване, които са така нужни за широката публика.
Речникът е в джобен формат и съдържа около 300 широко използвани термина и терминологични съчетания от най-динамично развиващата се област на корпоративното управление, а също така и от областта на правото, счетоводството и финансите, борсите и данъчната дейност.
Термините, представени на официално приетия английски правопис и транскрипция, са групирани в края на речника в показалци на двата езика.
При съставянето на речника са използвани основно два източника: "In Search of Good Directors: Corporate Boards in Market and Transition Economies", (CIPE, US, 1998) и "Handbook of Corporate Governance and Selected Basic Financial and Accounting Terms", (June 1994, Mosсow).
Речникът е предназначен за широк кръг читатели, като корпоративни мениджъри и акционери, финансисти и брокери, банкери, студенти и преподаватели и за всеки, който иска да бъде подготвен за мултиезиковите реалности на Обединена Европа.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
   Лош           Добър
Captcha