Условия за ползване

Условия за ползване

1. Вие се съгласявате
1.1. Чрез използването и/или посещението на този уебсайт (включително цялото съдържание и функционалност достъпни чрез booksbg.org името и booksbg.org уебсайт Вие се съгласявате с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни с което и да е от тези условия, моля не използвайте уебсайтът booksbg.org.

1.2. Чрез отбелязването на отметката "Желая да получавам съобщения" при регистрация в booksbg.org, Вие се съгласявате да получавате известителни съобщения от Идео Груп ЕООД.
1.3. Въпреки че booksbg.org ще Ви информира за промени, настъпили в тези условия, Вие трябва периодично да се информирате за актуалната версия. booksbg.org има правото да променя Условията за ползване и Вие се съгласявате да сте обвързани с тези модификации и промени.
2. booksbg.org уебсайт
2.1. Уебсайтът booksbg.org може да съдържа препратки към сайтове, които не са притежание на booksbg.org. booksbg.org няма контрол и не носи отговорност върху съдържанието, правата или практиките на уебсайтове, които не са притежание на booksbg.org. В тази връзка, booksbg.org не цензурира или преработва съдържание от сайтове, притежание на трети страни. Използвайки този уебсайт, Вие освобождавате booksbg.org от всякакви юридически въпроси, възникнали от Вашата употреба на каквито и да е уебсайтове на трети страни.
2.2. В тази връзка, ние Ви поощряваме да бъдете наясно, когато напускате booksbg.org уебсайта, че трябва да прочитате условията за ползване на всеки един уебсайт, който посещавате.
3. booksbg.org профил
3.1. Във връзка с използването на пълната функционалност на уебсайта, Вие ще трябва да създадете booksbg.org профил. Вие не можете да ползвате чужд профил без позволение. Когато създавате Вашият профил, трябва да въведете адекватна и пълна информация. Вие единствено сте отговорен за дейностите по вашият профил и Вие трябва да предпазвате паролата си за достъп до профила от неоторизирани посещения. Вие трябва да уведомявате booksbg.org незабавно, в случай на нежелан достъп до вашия профил.
3.2. Въпреки че booksbg.org не носи отговорност за загуби във Вашия профил, причинени от неоторизиран достъп, Вие можете да бъдете отговорни за загуби на booksbg.org за такъв достъп.
4. Общи правила за ползване на уебсайта – позволения и рестрикции
С описаните по-долу Условия за ползване booksbg.org регламентира достъпа и употребата на уебсайта.
4.1. Вие се съгласявате да не разпространявате в която и да е среда, част от уебсайта, включително, но не ограничено с материалите, качени от потребители (описани по-долу) без писмено оторизиране от страна на booksbg.org.
4.2. Използвайки booksbg.org се съгласявате да не използвате или пускате в употреба всякакви автоматизиращи системи.
4.3. Използвайки booksbg.org се съгласявате да не придобивате лични данни, включително имена на профили, от уебсайта, нито да използвате комуникационните системи на уебсайта (като коментари, електронна поща) за всякакви търговски цели. Вие се съгласявате да не асоциирате с търговска цел потребителите на уебсайта.
4.4. Употребявайки уебсайта, Вие се съгласявате с Условията за ползване на booksbg.org и всички приложими закони на местно, национално и международно ниво.
4.5. booksbg.org запазва правото си на промени в уебсайта и Условията за неговата употреба.
5. Вашето използване на съдържанието на този уебсайт
В допълнение към основните рестрикции описани по-горе, следните рестрикции и условия обуславят използването на съдържанието в уебсайта booksbg.org.
5.1. Съдържанието на booksbg.org, с изключение на Потребителското съдържание, включващо, но не ограничено до текст, софтуер, скриптове, графики, фотографии, звуци, музика, видео, интерактивни приложения, търговски марки и лога са собственост или лицензирани за booksbg.org, са обект на авторското право. Съдържанието на уебсайта Ви се предоставя за Ваша информация и лична употреба и не може да бъде копирана, изтегляна, репродуцирана, разпространявана, показвана, продавана, лицензирана или експлоатирана за каквито и да е други цели без предварително писмено съгласие от собствениците на съдържанието. booksbg.org запазва всички права незаявени по отношение на Уебсайта и Съдържанието.
5.2. Вие имате до достъп до Потребителското съдържание единствено:
    * за Ваша информация и лична употреба;
    * както е предвидено в нормалната функционалност на booksbg.org;
5.3. Потребителски коментари са достъпни за Ваша информация и лична употреба и единствено чрез нормалната функционалност на Услугата booksbg.org. Потребителските коментари не могат да бъдат копирани, изтегляни, репродуцирани, разпространявани, показвани, продавани, лицензирани или експлоатирани за каквито и да е други цели различни от нормалната функционалност на Услугата booksbg.org.
5.4. Вие имате достъп до Съдържанието на booksbg.org, Потребителското съдържание и друго съдържание само по начина описан в този Договор.
5.5. Вие се съгласявате да не участвате в употребата, копирането или разпространението на всяка една част от Съдържанието, с изключение на изрично позволените тук.
5.6. Вие сте наясно, че когато използвате уебсайта booksbg.org Вие ще бъдете изложен на потребителско представяне от различни източници, booksbg.org не носи отговорност за акуратността, ползваемоста и сигурността или авторските права на или свързани с такива потребителски представяния. В допълнение Вие разбирате и приемате, че сте изложен на потребителско представяне, което може да бъде агресивно, некоректно, недостойно и booksbg.org не носи отговорност за такива действия, както и не трябва да бъде въвличан във възникнали по такъв повод съдебни спорове.
6. Вашето потребителско съдържание
6.1. Като регистриран потребител на booksbg.org Вие можете да въвеждате текстово съдържание. Текстовото съдържание са свързани с Потребителско съдържание. Вие разбирате, че когато подобно съдържание е публикувано, booksbg.org не гарантира конфиденциалност по отношение на Потребителско съдържание.
6.2. Вие единствено сте отговорен за съдържанието, което публикувате и последствията свързани с публикуването му. В тази връзка, публикувайки съдържание Вие потвърждавате, че притежавате съдържанието или правата за него и оторизирате booksbg.org да използва патент, търговска марка, търговска тайна или други права в и за всяко Потребителско съдържание.
С приемането на настоящите условия за ползване на сайта Вие декларирате, че осъзнавате възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Ви, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на booksbg.org.