Подредба:
Покажи:
Историята на новобългарския книжовен език е нов клон от българистиката, който се обособява и развива..
Безплатно
На база 1 отзива.
Кратък граматичен очерк на класическия старобългарски език от 9 до 11 век, както той е отразен в бъ..
Безплатно
На база 1 отзива.
Романът
Литературоведската книга е като романа - когато е добра, може да се чете от всекиго, а когато е лоша..
Безплатно
На база 2 отзива.
Орфей и древната митология на балканите
Изследването има за цел посредством анализ на античните писмени свидетелства за Орфей да възстанови ..
Безплатно
На база 5 отзива.
Омировият епос
Омировите поеми "Илиада" и "Одисея" са първият паметник на древната елинска литература. В европейски..
Безплатно
На база 2 отзива.
Мит и литература
От първото издание на „Мит и литература” („Наука и изкуство”, 1985 г.) изтекоха доста години. Междув..
Безплатно
На база 1 отзива.
Литературата на елинизма
Думата елинизъм, която се среща често на следващите страници, не е неологизъм. Древногръцките ритори..
Безплатно
На база 1 отзива.